• Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Boiereni;
 • Datare: sec. XVIII;
 • Cod LMI:  – 
 • Adresa: sat Boiereni, – „Biserica din Dealul Cârjii”, oraş Târgu Lăpuş, jud. Maramureş
 • Coordonate: 47.38579, 23.93219

Date despre localitate:

Satul Boiereni este situat în partea de sud a judeţului Maramureş, la 57 de km de municipiul Baia Mare şi 11 km de oraşul Târgu Lăpuş. Localitatea este aşezată pe valea Rohia, la poalele Culmii Breaza, având o populaţie de peste 350 de locuitori (363 locuitori în 2011). Atestat documentar în anul 1584 cu numele de Boierfalwa (Satul lui Boier),  satul este consemnat de-a lungul timpului cu denumiri diferite precum: Boierffalua (1646), Boerany (1733), Bojéreny (1850), Boérfalya, Boiereni (1854), Dumbrava Nouă (1864). Numele satului provine, probabil, de la numele cneazului Boier, considerat întemeietorul satului. În localitate există patru biserici: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, Biserica de zid „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica de zid „Naşterea Maicii Domnului” şi un aşezământ monahal: Mănăstirea ortodoxă Rohiiţa, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.

 

Date despre monument:

Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Boiereni este aşezată pe o colină în partea sud-estică a satului, în locul denumit Dealul Cârjii, astăzi năpădit de vegetaţie. Cu privire la geneza acestei biserici, unele surse consemnează faptul că aceasta a fost adusă în Boiereni din Satul Dumbrăviţa la 1815 şi sfinţită la 1817 (Bilţiu, 2017), pe când în Monografia Protopopiatului Lăpuş (2015) este menţionat faptul că Biserica „Sfântul Nicolae” din Dealul Cârjii „a fost sfinţită în anul 1817 şi dăruită apoi în anul 1882 de credincioşii ortodocşi din Suciu de Jos celor din Boiereni”. Biserica este construită din bârne de lemn de stejar pe fundație de piatră și cu intrarea pe latura nordică, însă se poate observa pe latura sudică un ancadrament al unei vechi intrări, folosită probabil înainte de strămutare. Interiorul este tencuit și zugrăvit la nivelul pereţilor, dar păstrează pictura destul de bine conservată la nivelul bolţii, în naos şi altar. Pe tavanul pictat al pronaosului se observă rezultatele unor reparaţii neglijente efectuate de-a lungul timpului. De asemenea, uşile împărăteşti şi diaconeşti au fost înlocuite cu reproduceri ale celor originale. Biserica nu este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice (2015), însă clasarea ei şi unele intervenţii avizate ar fi necesare pentru salvarea şi conservarea acestui obiectiv.

 

Date de contact pentru vizitatori:

 • Parohia: BOIERENI – Protopopiatul Lăpuş
 • Preot Paroh: Herţa Ilarion Călin
 • Telefon: 0766811055

Galerie de imagini – 2018

Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Boiereni

Galerie de imagini (arhiva DJC MM)

Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Boiereni

Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Boiereni

 • Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Boiereni;
 • Datare: sec. XVIII;
 • Cod LMI:  – 
 • Adresa: sat Boiereni, – „Biserica din Dealul Cârjii”, oraş Târgu Lăpuş, jud. Maramureş