• Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli” din Ungureni;
 • Datare: sec XVIII; 
 • Cod LMI: MM-II-m-A-04788
 • Adresa: sat Ungureni, nr. 417-A – În Dâmb, com Cupșeni, jud. Maramureş
 • Coordonate: 47.54634, 23.94876

Date despre localitate:

Satul Ungureni este așezat la 20 kilometri de orașul Târgu Lăpuș, sub masivul Țibleș, la est de centrul de comună Cupșeni, pe valea Zdărcii, afluent al râului Lăpuș. Etimologia are la bază o realitate etnografică. Conform tradiției, în acest loc s-au așezat locuitorii comunei Dămăcușeni, iar cei din Ungureni pe vatra satului Dămăcușeni. Cu timpul, cele două sate au schimbat între ele așezările. Din această cauză locuitorii mutați au primit numele de ungureni, de unde se trage și numele satului. Acest nume-poreclă de Ungur îl poartă mulți locuitori ai satului. Prima atestare documentară datează din 1584, cu numele de Ungurfalva. În 1627 și 1664 satul apare sub aceeași denumire. În 1767 și 1890 satul este atestat sub numele de Budafalva și Ungurény.

Date despre monument:

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli” din Ungureni. Referitor la datarea bisericii, inscripția de deasupra ușii de intrare în pronaos, indică faptul că biserica a fost ridicată în anul 1782: „Când a fost vlet de la Hristos 1782 a făcut această biserică ceia neuniți”. Această datare contrazice sursele care plasează ridicarea bisericii la începutul secolului al XVI-lea. Așezată pe o colină, în centrul satului, Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” este de dimensiuni medii, având 10,55 m lungime și 5,15 m lățime. Este construită din grinzi masive de lemn de frasin, ultimele două în partea superioară formând console bogat ornamentate la extremități. Planimetria este cea de largă răspândire, cu pronaos, naos și altar, cu intrarea situată pe partea vestică a pronaosului. Pronaosul este tăvănit, iar naosul și pronaosul au câte o boltă semicilindrică. Interiorul bisericii a fost pictat în întregime, iar urmele de pictură se văd și în exterior, în partea superioară a pereților sudic și vestic.

Date de contact pentru vizitatori:

 • Parohia: UNGURENI – Protopopiatul Lăpuş
 • Preot Paroh: Martin Maftei Gheorghe
 • Telefon: 0262-380808

Galerie de imagini – 2018

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” din Ungureni;

Galerie de imagini – 2008

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” din Ungureni – (arhiva MJIA MM)

Galerie de imagini – 1980

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” din Ungureni – (arhiva MJIA MM)

Poziţionarea monumentului pe hartă

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” din Ungureni

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli” din Ungureni

 • Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli” din Ungureni;
 • Datare: sec XVIII; 
 • Cod LMI: MM-II-m-A-04788
 • Adresa: sat Ungureni, nr. 417-A – În Dâmb, com Cupșeni, jud. Maramureş