• Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Cupșeni;
 • Datare: sec XVIII; 
 • Cod LMI: MM-II-m-B-04563
 • Adresa: sat Cupșeni, nr. 273, com Cupșeni, jud. Maramureş
 • Coordonate: 47.53765, 23.93434

Date despre localitate:

Localitatea Cupșeni este așezată la 20 km nord de orașul Târgu Lăpuș, la poalele muntelui Șatra, pe malurile Izvorului Șetrii, afluent al râului Lăpuș. Conform tradiției, această comună a fost fondată de trei frați cu numele de Cupșa, care nu au putut însă trăi împreună. Unul dintre aceștia s-a stabilit la Măgoaja, un altul la Nicula și unul a rămas locului, de la acesta venind numele așezării. Cupșeni este centru de comună având în subordine trei localități: Costeni, Libotin și Ungureni. Localitatea s-a format între anii 1553-1584, când apare atestată în documente cu denumirea Kupsafalwa. În anul 1750 apare cu numele de Kupsény.

Date despre monument:

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Cupșeni. Acest monument este cunoscut de localnici și sub denumirea de „Bisericuța mică”, tocmai datorită dimensiunilor ei. Data ridicării acestei biserici în Peteritea, satul de baștină, este anterioară anului 1773. Construindu-și încă o biserică în anul 1778, sătenii din Peteritea și-au putut permite să-și vândă biserica veche. Biserica a fost adusă din satul Peteritea în anul 1847, cu puțin timp înaintea revoluției pașoptiste, de cele câteva familii din sat trecute la greco-catolicism. Ultima restaurare a bisericii s-a realizat în anul 1982, când s-a refăcut acoperișul și s-au schimbat tălpile de către meșteri din Săliștea de Sus – Maramureș. Această biserică se deosebește prin dimensiunile deosebit de mici, de numai 8,15 metri lungime și 3,9 metri lățime. Planul bisericii este de tip sală cu altarul poligonal nedecroșat, iar turnul angajat navei este amplasat pe latura vestică. Biserica se individualizează prin lipsa pridvorului, apoi prin forma turlei, cu secțiunea de jos în trei laturi, cea dinspre vest făcând parte din acoperiș. Pictura decorează întreaga suprafață interioară a bisericii, mai puțin pronaosul care este văruit.

Date de contact pentru vizitatori:

 • Parohia: CUPŞENI – Protopopiatul Lăpuş
 • Preot Paroh: Nodiş Samoilă
 • Telefon: 383.061

Galerie de imagini – 2018

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” din Cupșeni;

Galerie de imagini – 2008 (arhiva MJIA MM)

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” din Cupșeni;

Planuri şi imagini din arhiva DJC MM

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” din Cupșeni;

Galerie de imagini – 1962 (arhiva MJIA MM)

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” din Cupșeni;

Poziţionarea monumentului pe hartă

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” din Cupșeni;

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Cupșeni

 • Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Cupșeni;
 • Datare: sec XVIII; 
 • Cod LMI: MM-II-m-B-04563
 • Adresa: sat Cupșeni, nr. 273 – În hat, com Cupșeni, jud. Maramureş