• Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Drăghia;
 • Datare: 1706; 
 • Cod LMI: MM-II-m-A-04569
 • Adresa: sat Drăghia, nr. 39, com Coroieni, jud. Maramureş
 • Coordonate: 47.35412, 23.77329

Date despre localitate:

Satul Drăghia este atestat la 1393 sub denumirea de Dragusfalva (Satul lui Drăguș), 1488 Dragosfalwa, 1586 Dragie, 1608 Dragialy, 1629 Draghie, 1733 Brugia (= Dragia), 1750 Dregie, 1787 Dregyie, 1850 Dragya, Dregyie, 1857 Dregyie, 1890 Dragosfalva, 1854 Drágya, Drăgie (Suciu, 1967); 1909-1919 Drăghia, Drágosfalva (Ştef, 2016). Legendele locale arată că acest teritoriu era integrat satului Baba, iar din îngăduinţa lui Petru Rareş s-a aşezat aici un cetăţean din Baba, numit Bob Costan, care şi-a construit o moară. O veche legendă mai spune că aici ar fi venit nişte baroni la vânătoare, iar un slujitor de-al lor s-ar fi aşezat la locul numit „Pustă”, unde aceştia de obicei poposeau. (Bilţiu, 2017). În explicarea originii denumirii se poate porni şi de la un nume de persoană Drag, Dragoș – de la tema slavă drag-, cu sensul de „prețios”, de unde și Dragomir sau Dragoslav. (Ştef, 2016). Satul actual se află în administrarea comunei Coroieni şi are în jur de 200 de locuitori.

Date despre monument:

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Drăghia, ridicată în anul 1706, este aşezată pe o colină în mijlocul unui cimitir umbrit de pomi încărcați de rod. Este construită din bârne solide de stejar, având tălpile aşezate pe o fundaţie de piatră. Planimetria este cea răspândită în zonă, biserica fiind alcătuită din pronaos, naos și altar. Cei care astăzi îngrijesc cu drag biserica ( David Monica și Vasile, și Petronela și Patricia Tăut) atrag atenţia asupra unei ipoteze, şi anume aceea că la început, „biserica a fost construită fără altar, după cum menționează istoricul Iosif Kadar în monografiile sale  și după cum au mărturisit bătrânii satului (Corui Gheorghe, atunci în vârstă de 91 de ani, spunea că biserica la început nu avea altar, mărturia se făcea în jurul anului 1900). În plus, există diferență arhitecturală între naos și altar care conduce la aceeași idee”. Dacă pe bârna de stejar din stânga uşii de intrare stă scris anul construirii bisericii Anno 1706 D. 14 obrys (Anul Domnului 1706, 14 octombrie), pe ușile împărătești apare scris anul 1797 – „1797 Această pomană au plătit Toma Opriș și soția sa Marie și fiii lor Filip, Ștefan și sora sa Teodora Anisia. Am zugrăvit Petre”.  Din păcate, pictura executată de Petre Diacul din Preluca la acea vreme, s-a degradat în timp, necesitând astăzi o intervenţie rapidă pentru salvare, conservare şi punere în valoare. Bisericuţa din Drăghia – „Corabia de pe colină ne acoperă ca o aripă de arhanghel, semeață și deschisă pentru sufletele noastre împovărate. Umbrită de salcâmi și pruni, biserica veche din sat răspândește de veacuri flacăra ortodoxiei peste săteni și pelerini, chemându-i la meditație și rugăciune”  – spun cei care o îngrijesc cu drag.

Date de contact pentru vizitatori:

 • Parohia: DRĂGHIA – Protopopiatul Lăpuş
 • Preot Paroh: Zubaşcu Ioan
 • Telefon: 0732-805524

Custode: Patricia Tăut

Galerie de imagini – 2018

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Drăghia

Galerie de imagini – 2008 (arhiva MJIA MM)

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Drăghia

Galerie de imagini şi planuri (arhiva DJC MM)

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Drăghia

Galerie de imagini – 1962 (arhiva MJIA MM)

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Drăghia

Poziţionarea monumentului pe hartă

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Drăghia

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Drăghia

 • Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Drăghia;
 • Datare: 1706; 
 • Cod LMI: MM-II-m-A-04569
 • Adresa: sat Drăghia, nr. 39, com Coroieni, jud. Maramureş