• Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Jugăstreni;
  • Datare: 1861;
  • Cod LMI: MM-II-m-B-04593;
  • Adresa: sat Jugăstreni, nr. 11, comuna Vima Mică, jud. Maramureş

Date despre localitate:

Localitatea Jugăstreni este atestată documentar în anul 1603 cu numele de pagus Gyugasztra. În timp, satul a avut denumiri diferite: Gugasztrafalva, Zsugásztra (1663), Dzugastraény (1733), Jugăstreni (cca 1800). Numele satului provine, probabil, de la arborele numit jugastru care crește și astăzi în pădurile din împrejurimi. Satul a aparţinut de domeniul Cetăţii Chioarului, până la distrugerea acesteia de către austrieci (1718). În localitate, în a doua jumătate a secolului XVII, sunt consemnați mici nobili, pușcași și libertini. Principalele ocupații au fost creșterea animalelor și agricultura.

Date despre monument:

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Jugăstreni a fost construită între anii 1846-1866. De ridicarea bisericii este legat numele meşterului lemnar Horţa, meşter cunoscut în zona Lăpuşului în perioada respectivă. Planimetria este cea frecventă, pridvor, pronaos, naos şi altar poligonal. Pridvorul este monumental. Acoperişul, unitar, are turnul-clopotniţă cu coiful în formă octogonală și învelit în tablă, asemenea întregului acoperiş. Biserica a fost pictată, conform inscripției, în anul 1866. În pronaos se văd scenele „Fecioarele nebune” şi „Fecioarele înţelepte”, cu numele scris pentru fiecare în parte, detaliu mai puţin frecvent ca, de altfel, şi prezenţa Sf. Mucenice Etecla. În naos este insripţionat anul 1866, flancat de Sf. Aron şi de Ioan Botezătorul, cu Heruvimi pe margini. Pictura din naos prezintă Patimile lui Iisus dintre care amintim „Împărţirea hainelor lui Iisus” şi „Înrobirea”, iar pe boltă „Înălţarea la cer a profetului Ilie”, Enoh şi Evangheliştii care înconjoară pe Fecioara Maria. Pe iconostas, în medalioane, sunt pictaţi cei opt Prooroci ai neamului evreiesc, iar deasupra uşilor împărăteşti sunt pictaţi Sf. Toma, Sf. Luca, Sf. Andrei și Sf. Filip. Patrimoniul mobil este format din mai multe cruci de închinare şi ceremonialuri, pictate pe ambele feţe, icoane pe lemn din secolul XIX şi sfeşnice din bronz din aceeaşi perioadă.

Date de contact pentru vizitatori:

  • Parohia: JUGĂSTRENI – Protopopiatul Lăpuş
  • Preot Paroh: Valentin Manu
  • Telefon: 0721.580.515

Galerie de imagini – 2018

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Jugăstreni;

Galerie de imagini – 2008 (arhiva MJIA MM)

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Jugăstreni;

Poziţionarea monumentului pe hartă

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Jugăstreni;

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Jugăstreni

  • Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Jugăstreni;
  • Datare: 1861;
  • Cod LMI: MM-II-m-B-04593;
  • Adresa: sat Jugăstreni, nr. 11, comuna Vima Mică, jud. Maramureş