• Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Peteritea;
 • Datare: sec. XVIII; 
 • Cod LMI: MM-II-m-B-04602
 • Adresa: sat Peteritea, nr. 16, com Vima Mică, jud. Maramureş
 • Coordonate: 47.42128, 23.73968

Date despre localitate:

Localitatea Peteritea este atestată documentar în anul 1467 cu numele de Paprathmezeu. În timp, satul a avut denumiri diferite, spre exemplu: Peterthely (1586), Petterie (1624) sau Petörét (1890). A aparţinut de Cetatea Ciceului. Dintre cei care au stăpânit localitatea amintim: familia Bánffy (sec. XV), voievodul Paşca Filip din Drăghia (mijlocul sec. XVI), fraţii Rácz István şi András (1750-1764). Locuitorii satului s-au ocupat cu agricultura şi creşterea animalelor dar este consemnată şi prezenţa unor meseriaşi, precum morarii, dulgherii şi rotarii, care asigurau nevoile gospodăreşti ale sătenilor.

Date despre monument:

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Peteritea. Inscripţia cu litere chirilice a meşterului zugrav consemnează faptul că biserica, ridicată în anul 1842, „s-a înnoit a doua oară” în anul 1900, sub domnia împăratului Francisc Iosif I. Biserica este astfel structurată: pridvor desfundat, susţinut de şase stâlpi, pronaos, naos, altar poligonal. Acoperişul este din şiţe iar deasupra pronaosului se desfăşoară turnul-clopotniţă, cu şindrilă până la foişorul înfundat, peste care este poziţionat coiful octogonal, terminat cu o cruce cu bulb. Pictura din interior a fost refăcută, probabil în anul 1900, de către un zugrav necunoscut. O caracteristică unitară a picturii este fondul albastru. Pe laturile naosului şi ale semibolţii se află chipurile unor mucenici (Haralambie, Ştefan, Grigore, Stratulat, Dumitru, Procopie, Proorocul Elisei). Pe boltă, sunt pictate imaginile Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavril, scenele „Visul şi Scara lui Iacov”, „Sfânta Treime”, evangheliştii Luca şi Ioan precum şi „Maica Domnului sub acoperământ”. În altar este reprezentată scena în care arhanghelul Mihail ucide cu sabia o figură umană. Uşile împărăteşti sunt decorate cu motivul inimii, de patru ori multiplicată, având în mijloc o cruce din petale de flori. În patrimoniul mobil al bisericii se păstrează două icoane pe lemn, „Maica Domnului cu Pruncul Iisus” şi „Iisus Pantocrator”, din secolul XVIII, atribuite zugravului Radu Munteanu și un sfeşnic cu trei braţe. În apropierea bisericii se păstrează „Masa pomenilor”.

Date de contact pentru vizitatori:

 • Parohia: PETERITEA – Protopopiatul Lăpuş
 • Preot Paroh: Filip Cornel
 • Telefon: 389.384

Galerie de imagini – 2018

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Peteritea

Galerie de imagini – 2008 (arhiva MJIA MM)

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Peteritea

Galerie de imagini (arhiva DJC MM)

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Peteritea

Galerie de imagini – 1963 (arhiva MJIA MM)

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Peteritea

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Peteritea

 • Denumirea monumentului: Biserica de lemn lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Peteritea;
 • Datare: sec. XVIII; 
 • Cod LMI: MM-II-m-B-04602
 • Adresa: sat Peteritea, nr. 16, com Vima Mică, jud. Maramureş