• Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rogoz;
 • Datare: 1661; 
 • Cod LMI: MM-II-m-A-04618
 • Adresa: sat Rogoz, nr. 282, oraș Târgu Lăpuș, jud. Maramureş
 • Coordonate: 47.46912, 23.92696

Date despre localitate:

Satul Rogoz este așezat la 6 km de Târgu Lăpuș, la confluența văii Libotinului cu râul Lăpuș. Prima atestare documentară a localității datează din anul 1488 sub denumirea de Rogos, satul făcând parte din domeniul cetății Ciceului, aparținător lui Ștefan cel Mare. O ipoteză susține că termenul este de origine slavă și provine de la o plantă care crește din abundență în mlaștinile Lăpușului.

Date despre monument:

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rogoz a fost construită în anul 1663, din lemn de ulm, după ce vechea biserică a fost incendiată de tătari în anul 1661, conform inscripției de pe ușa de acces. Turnul impunător al bisericii se datorează, foarte probabil, refacerilor din anul 1785. Cafasul (balconul) a fost construit în anul 1834, iar pictura a fost făcută de către Buda Pricup și Chindriș Ioan din Ungureni. Pictura bisericii a fost realizată în aul 1785. Biserica a fost reparată de Direcția Monumentelor Istorice în anul 1961. Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli” din Rogoz este poate locul cel mai reprezentativ în care se întâlnesc goticul apusean naiv, ortodoxia tradițională românească și rădăcinile precreștine ale Maramureșului. Biserica „Sfinții Arhangheli” este inclusă în patrimoniul UNESCO și se evidențiază prin frumusețea și complexitatea sa. Biserica este construită din grinzi masive din lemn de ulm, încheiate în unghi drept și întărite pe alocuri cu cepuri groase de lemn. Biserica prezintă două elemente de plan mai deosebite, forma absidală a extremității vestice a clădirii și alcătuirea din șapte laturi a absidei altarului, în locul celor cinci obișnuite. Deasupra pronaosului se înalță turnul șindrilit în segmentele sale exterioare, cu galerie în arcade și parapet scândurit, cu un coif înalt tronconic, flancat de patru turnulețe ce reproduc întocmai forma turnului. Acoperișul are streașina mult lărgită pe latura nordică, pentru a putea acoperi și proteja „masa moșilor”, care este făcută din două lemne frățâne. Turnul tronconic este executat cu multă măiestrie, iar coiful conic este împărțit în trei trepte. Decorul exterior al bisericii conferă monumentului o frumusețe aparte prin bogăția și complexitatea lui iar decorul interior al bisericii este complex. Pictura originală se păstrează bine în altar, în pronaos și cu unele lipsuri în naos.

Date de contact pentru vizitatori:

 • Parohia: Rogoz – Protopopiatul Lăpuş
 • Preot Paroh: Ioan Hojda
 • Telefon: 0765853333

Galerie de imagini – 2018

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rogoz

Galerie de imagini – 2008

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rogoz (arhiva MJIA MM)

Poziţionarea monumentului pe hartă

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rogoz

Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rogoz

 • Denumirea monumentului: Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rogoz;
 • Datare: 1661; 
 • Cod LMI: MM-II-m-A-04618
 • Adresa: sat Rogoz, nr. 282, oraș Târgu Lăpuș, jud. Maramureş